Vapaus Öcalanille! Loppu Turkin fasismille!

MONDAY, FEBRUARY 6, 2023 AT 5:00 PM UTC+02

Rotuaarinaukio

Suomen pyrkimys Naton jäsenyyteen on pahaenteisellä tavalla muovannut Suomen politiikkaa ja poliittista diskurssia diktaattori Erdoğanin haluamaan suuntaan. Tämä on vastenmielinen ja huolestuttava ilmiö, josta kansalaisten ja median tulee vaatia päättäjiä vastuuseen. Demokratiamme ei saa olla myytävänä.

Turkin fasistinen hallinto on syyllistynyt ja jatkuvasti syyllistyy monenlaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Etnisiin vähemmistöihin erityisesti kurdeihin kohdistuva vaino niin Turkin sisä- kuin ulkopuolellakin täyttää kansanmurhan kriteerit. Turkki vainoaa kurdeja kotimaassa ja tukahduttaa väkivalloin kurdien itsehallintoa myös naapurissaan Pohjois-Syyrian Rojavassa, missä rakennetaan suoraan demokratiaan, ekologiaan ja naisten oikeuksiin perustuvaa yhteiskuntaa.

On kestämätöntä, että Suomen korkein poliittinen johto matelee tämän fasistisen sotarikollisen ja kansanmurhaajan edessä, vaikka Suomen pitäisi vaatia Erdoğania kansainvälisen sotarikostuomioistuimen eteen. Ulkoministeri Haavisto, presidentti Niinistö ja pääministeri Marin tulevat tätä menoa jäämään historian lehdille yhden Euroopan verisimmän diktaattorin tukijoina.

Suomi rikkoo kansainvälistä asekauppasopimusta avaamalla puolustusministeri Mikko Savolan johdolla jälleen sotatuotteiden myynnin Turkkiin. Kansainvälinen asekauppasopimus kieltää aseiden, ammusten ja niiden osien viemisen maihin, joista tiedetään, että niitä käytettäisiin sotarikosten tai kansanmurhien toteuttamiseen tai siviilejä vastaan, tai muihin humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin. Sama asia on kirjattuna myös Suomen hallitusohjelmaan.

Suomi rikkoo omaa lainsäädäntöään, EU-oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia suostumalla Turkin vaatimiin ihmisten luovuttamisesta. Palautuskiellon mukaan ketään ei tule luovuttaa maahan, jossa häntä uhkaa joutuminen vakavien ihmisoikeusloukkauksien – kuten kidutusten – uhriksi. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kidutus Turkin vankiloissa on yleistynyt ja vankien kanteet kidutuksesta on jätetty tutkimatta. Ruotsin tavoin myös Suomi on tästä huolimatta luovuttanut ihmisiä Turkkiin.

Erdogan on viime kesästä alkaen kiristänyt Suomea Nato-jäsenyyden hyväksymisellä. Viimeisimpänä hän on esittänyt epämääräisiä uhkauksia, ettei Suomen tule tehdä ”samoja virheitä” kuin Ruotsi. Mielenosoituksessa vaadimme:

1. Suomen ei missään tapauksessa tule tinkiä mielenosoittamisvapaudesta, demokratiasta eikä ihmisoikeusperustaisesta politiikasta Turkin tai minkään muun tahon vaatimuksesta.

2. Suomen ei tule suostua Erdoğanin kiristykseen, ja Erdoğanin valheisiin perustuvaa retoriikkaa on avoimesti vastustettava niin maamme hallinnon, median kuin kansalaistenkin tasolla.

3. Turkin on vapautettava poliittiset vangit. 23 vuotta Turkin vankiloissa virunut Abdullah Öcalan on vapautettava, ja demokraattinen prosessi rauhaan sekä kurdien itsemääräämisoikeuteen aloitettava.

4. Erdoğanin hallinnon sotarikokset ja kansamurha on tuomittava ja sen jatkuminen on estettävä.
Tapahtuma on osa kansainvälistä, Kurdistanin työväenpuolue PKK:n johtajan Abdullah Öcalanin vapauttamista vaativaa ”Long March for Öcalan -tapahtumaa. http://longmarch.freeocalan.org/english-2023

Marssi lähtee Rotuaarilta ja alkaa lyhyellä performanssilla.
Mielenosoituksen järjestää toimintaryhmä Autonomia, ihmisarvo, vapaus Oulu. Mielenosoituksesta on tehty virallinen ilmoitus.

Tervetuloa!

///

CONDEMNATION OF GENOCIDAL ERDOĞAN!

STOP TURKISH FASCISM!

FREEDOM FOR OCALAN!

Monday 6.2.2023 at 17:00 at the Rotuaari in Oulu. Performance and demonstration.

Finland’s aspiration to NATO membership has ominously shaped Finnish politics and political discourse in the direction according to the wishes of the dictator Erdoğan. This is a disgusting and worrying phenomenon, for which citizens and the media must hold decision-makers accountable. Our democracy must not be for sale.

The fascist regime in Turkey has committed and continues to commit a wide range of human rights violations. The persecution of ethnic minorities, especially the Kurds, both inside and outside Turkey, meets the criteria of genocide. Turkey is persecuting the Kurds at home and is also violently suppressing Kurdish autonomy in its neighboring Rojava in northern Syria, where a society is being built on direct democracy, ecology and women’s rights.

It is intolerable that Finland’s highest political leadership grovels before this fascist war criminal and genocidal maniac, when Finland should be calling for Erdoğan to be brought before the International War Crimes Tribunal. Foreign Minister Haavisto, President Niinistö and Prime Minister Marin will go down in history as supporters of one of Europe’s bloodiest dictators.

Finland is violating the International Arms Trade Treaty by opening up the sale of military equipment to Turkey again under the leadership of Defense Minister Mikko Savola . The International Arms Trade Treaty prohibits the export of arms, munitions and their parts to countries where they are known to be used for war crimes, genocide or against civilians, or in other manner contrary to humanitarian law. The same is also stated in the Finnish Government Program.

Finland is violating its own legislation, EU law and international human rights conventions by agreeing to Turkey’s demands for the extradition of people. No one should be extradited to a country where they are at risk of being subjected to serious human rights violations, such as torture. According to international human rights organizations, torture in Turkish prisons is on the increase but prisoners’ complaints of torture have been ignored by Turkish authorities. Both Sweden, Finland has nevertheless extradited people to Turkey.

Since last summer, Erdogan has been blackmailing Finland with the ratification of NATO membership. Most recently, he has made vague threats that Finland should not make “the same mistakes” as Sweden. In the demonstration we demand:

1. under no circumstances should Finland compromise on freedom of demonstration, democracy and human rights-based policies at the insistence of Turkey or anyone else.

2. Finland must not give in to Erdoğan’s blackmail, and Erdoğan’s rhetoric based on lies must be openly opposed at the level of our administration, media and civil society.

3. Turkey must release all political prisoners. Abdullah Öcalan, who has been in Turkish prisons for 23 years, must be released and a democratic process for peace and Kurdish self-determination must begin.

4. The war crimes and genocide of the Erdoğan regime must be condemned and further crimes prevented.

The event is part of the international “Long March for Öcalan” calling for the release of Abdullah Öcalan, leader of the Kurdistan Workers’ Party (PKK). http://longmarch.freeocalan.org/english-2023 .

The march will start from the Rotuaari and begin with a short performance.

Welcome.

https://www.facebook.com/events/632993038632162/?ref=newsfeed

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: