Nato-prosessi on nostanut Kurdistanin työväenpuolue PKK:n kuumaksi puheenaiheeksi Suomessa.

Nato-prosessi on nostanut Kurdistanin työväenpuolue PKK:n kuumaksi puheenaiheeksi Suomessa. Mikä on tämä PKK, jonka Erdoganin Turkki haluaa väkivalloin tukahduttaa? Mikä on sen historiallinen tausta, ja mihin se pyrkii? Entä mikä on PKK:n merkitys kurdeille itselleen ja heidän vapaustaistelulleen? Ja miksi vasemmistoliike myös Suomessa on niin vahvasti asettunut tukemaan sen kansallista vapaustaistelua?

Jopa kotikaupunkimme Oulu pääsi PKK-uutisoinnin myrskyn silmään, kun Oulun poliisi pyrki vaikuttamaan itsenäisyyspäivän 2022 ”Oulu ilman natseja” -mielenosoituksen lippuihin pyytämällä mielenosoituksen järjestäjältä, ettei PKK:n lippuja tuotaisi mielenosoitukseen. Itsenäisyyspäivän lippufarssi Suomessa on surullinen ja pelottava osoitus siitä, miten Turkki käyttää Suomen Nato-kiipeliä hyväkseen taistelussa kurdien vapausliikettä vastaan.

Näistä teemoista alustus ja keskustelua Tanssivassa Emmassa ensi maanantaina klo 18-20! Jos haluat, voit esittää kysymyksiä ennakkoon lähettämällä ig-viestinä.

Tilaisuus alkaa klo 18. Tanssiva Emma auki klo 17-21. Tervetuloa!


The NATO process has made the Kurdistan Workers’ Party (PKK) a hot topic in Finland. What PKK and why Erdogan’s Turkey wants to suppress it by force? What is the historical background of the movement, and what are its aims? What is the significance of the PKK for the Kurds themselves and their struggle for freedom? Why is the left-wing movement in Finland, too, so strongly committed to supporting its national liberation struggle?

Even our home town of Oulu was touched by the international controversy when the Oulu police tried to influence the flags of the 2022 Independence Day ‘Oulu without Nazis’ demonstration by asking the organizers of the demonstration not to bring PKK flags along. The Independence Day flag incident is a sad and frightening illustration of how Turkey is using Finland’s NATO stand-off to fight the Kurdish freedom movement.

These themes will be discussed and debated in Dancing Emma next Monday from 18-20! If you want, you can ask questions in advance by sending an ig message.

The event starts at 6 P.M. Dancing Emma is open from 5 P.M to 9 P.M. Welcome!

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: