I. Edustaako Oulun uusi(kaan) valtuusto kaupunkilaisia?

(OAL:n analyysiä Oulun kuntavaaleista 2021, osa 1)

Kesäkuun 13. käytiin Suomessa taas kuntavaalit. Vaalit olivat poikkeukselliset puolitoista vuotta elämää varjostaneen pandemian vuoksi. Vaaleja siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle, ja ennakkoäänestys oli kaksiviikkoinen.

Muuten meno oli tavanomaista. Vaikka ennakkoäänestys oli aktiivista, varsinaisena vaalipäivänä kansalaiset eivät löytäneet äänestyshuoneistoihin. Äänestysprosentti laski valtakunnallisesti 3,7 prosenttiyksikköä (58,8 % -> 55,1 %) ja Oulussa 3,7 prosenttiyksikköä (56,0 % -> 52,3 %). Porvarit porskuttivat monissa kaupungeissa ja kunnissa.

Siirrytään nyt Ouluun. Kuinka legitiimi valittu valtuusto on? Onko totta, että uusi valtuusto ei edusta kaupunkilaisia?

Yksi tapa mitata legitimiteetti on tarkastella äänestysaktiivisuutta. Oulussa siis 52,3 % äänioikeutetuista antoi tukensa nykyisenkaltaiselle järjestelmälle. Kuinka korkea pitäisi äänestysprosentin olla? Joka tapauksessa alhainen äänestysaktiivisuus on selkeä ongelma järjestelmän legitimiteetin kannalta; politiikan tutkijat ovat puhuneet vaali toisensa jälkeen (parlamentaarisen) demokratian kriisistä!

Toinen kysymys on valitun valtuuston edustavuus. Seuraa hieman vaalimatematiikkaa.

Oulun kuntavaaleissa oli äänioikeutettuja 163 543 ja äänestäjiä 85 554. Millaisen kannatuksen valtuusto sai näissä ryhmissä?

Tarkastellaan ensin valtuuston edustavuutta läpimenneiden ehdokkaiden kautta. He saivat yhteensä 41 743 ääntä. Tämä tarkoittaa 25,5 % äänioikeutetuista äänesti uusia valtuutettuja. Vastaavasti äänestäneistä 48,8 % antoi tukensa heille, mikä on huomion arvoinen asia. Alle puolet äänestäjistä kannattaa nykyisiä valtuutettuja!

Tarkastellaan sitten edustavuutta valtuustopuolueiden saamien äänien kannalta. Äänestäjien keskuudessa valtuuston kannatus nousee 97,0 prosenttiin. Kaikkien äänioikeutettujen keskuudessa valtuuston kannatus nousee 50,7 prosenttiin. (Taulukko 1.)

Nähdään, että Oulun valtuusto vuoden 2021 kuntavaaleissa saavutti vaivoin yli 50 prosentin kannatuksen äänioikeutettujen keskuudessa. Tuuletuksiin ja riemunkiljahduksiin ei kuitenkaan ole syytä! Vaalitulos kertoo omaa selkeää tarinaansa poliittisen luokan epäonnistumisesta ja järjestelmän vakavasta kriisistä.

Lähteet:

 

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: