Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Tänään 6.2. vietetään saamelaisten kansallispäivää. Päivää on vietetty vuodesta 1993; suomalaiseen kalenteriin juhlapäivä tuli vuonna 2004. Helmikuun 6. valittiin juhlapäiväksi 1917 Trondheimissa pidetyn valtiorajat ylittävän saamelaisyhteistyön aloittaneen kokouksen muistoksi.

Sadan vuoden aikana on tapahtunut paljon hyvää. Nykyisin saamen kieliä opetetaan kouluissa saamelaisten kotiseutualueella, mutta myös jonkin verran ympäri Suomea. Saamelaisilla on oma itsehallintoelin: Suomen puolella Saamelaiskäräjät. Sen tehtävänä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Lisäksi saamelaisiin kohdistuneen ja kohdistuvan syrjinnän, sulauttamispolitiikan ja oikeuksien loukkausten selvittämiseksi on perustettu saamelaisten totuus- ja sovintokomissio.

Kaikesta hyvästä huolimatta saamelaisten sorto ja riisto jatkuvat. Erityisesti saamelaisten maankäytölliset ja -hallinnolliset oikeudet ovat jatkuvien hyökkäysten kohteena. Muiden muassa saamelaisten ikiaikaisia kalastusoikeuksia on haluttu rajoittaa, Saamenmaalle on tehty kaivosvarauksia, ja sen läpi on haluttu rakentaa Jäämeren rata. Kaikki nämä valtiolliset ja globaalin kapitalistisen talouden aggressiot ovat uhka saamelaisen kulttuurin ja elämäntavan säilymiselle. Ne ovat suoraa jatkumoa saamelaisia kohdanneelle vuosisataisille sorrolle.

Erityisesti tänä merkkipäivänä vaadimme saamelaisille laajempaa, keinotekoiset valtioiden rajat ylittävää autonomiaa. Kulttuurin ja elämäntavan säilyttäminen ei ole mahdollista tunnustamatta saamelaisten oikeutta jokiin, tuntureihin ja laidunmaihinsa. Heillä tulee olla täysi veto-oikeus esim. kaivostoiminnan ja muun perinteisiä elinkeinoja häiritsevän taloudellisen toiminnan suhteen.

Yhdymme Saamen suvun laulun viimeiseen lauseeseen: Sámieatnan sámiide! (Saamien on Saamen maa!)

——-

Yle Areenasta löytyy saamelaisdokumentteja, jotka avaavat saamelaisten historiaa ja nykytilaa.

Suosittelemme näitä:

– Nainen, joka kokosi saamelaiset (Elsa Laula Renberg, kvinnen som samlet Sapmi), https://areena.yle.fi/1-4149299 (2017, 29 min)

– Suomalaiset Saamenmaassa, https://areena.yle.fi/1-50174162 (2011, 41 min)

– Olen saamelainen, https://areena.yle.fi/1-50165554 (2020, 57 min)

#SaamelaistenKansallispäivä #kolonialismi #rasismi #sorto #riisto #autonomia #itsehallinto #saamelaiset

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: