Heinäkuun 19. Eläköön vastarinta!

Heinäkuun 19. on merkittävä päivä anarkisteille ja antiautoritääreille. On kulunut 84 vuotta Espanjan yhteiskunnallisesta vallankumouksesta ja 8 vuotta Rojavan vallankumouksesta.

Vuoden 1936 Espanjan työläiset vastasivat äärioikeistolaisten kenraalien kapinaan ja sitä seuranneeseen sisällissotaan vallankumouksella. Työläisten hallinnoimilla alueilla talous ja hallinto järjestettiin anarkismin ja anarkosyndikalismin periaatteiden mukaisesti. CNT-FAI:n ja vallankumouksen kiistamattomat tulokset innoittavat yhä!

¡Por una humanidad libre! ¡Por la anarquia!
¡Viva la FAI y la CNT! Viva la revolución social!

Vuonna 2012 Syyrian sisällissodan tuoksinassa Pohjois-Syyriassa kurdijohtoiset YPG:n joukot valtaavat Kobanên kaupungin. Seuraavana päivänä vallataan Afrîn ja Amuda. Rojavan hallinto on järjestäytynyt alhaalta ylöspäin: paikallisista ja alueellisista neuvostoista konfederation yhteistyöelimiin. Talous perustuu pitkälti osuuskuntiin, tosin yksityisyrittäjyys on sallittu. Rojavan erityispiirre on naisten voimakas osallistuminen vallankumoukseen ja taisteluihin. Naisten YPJ-joukkojen urhea taistelu on merkittävässä osassa terroristisen Daeshin vastaisessa sodassa. Rojavan vallankumousta onkin kutsuttu naisten vallankumoukseksi.

Jin, Jiyan, Azadi! (Nainen, Elämä, Vapaus!)
Biji Berxwedan Rojava! (Eläköön Rojavan vastarinta!)
Berxwedan Jiyane! (Vastarinta on elämää!)

——

July 19 is a significant day for anarchists and anti-authoritarian. It has been 84 years since the Spanish Social Revolution and 8 years since the Rojava Revolution.

In 1936, Spanish workers responded to the far-right generals uprising and the ensuing civil war with a revolution. In the areas administered by the workers, the economy and administration were organized according to the principles of anarchism and anarchosyndicalism. The indisputable achievements of CNT-FAI and the revolution are still inspiring!

¡Por una humanidad libre! ¡Por la anarquia!
¡Viva la FAI y la CNT! Viva la Revolución social!

In 2012, in the wake of the Syrian civil war in northern Syria, Kurdish-led YPG troops occupy the city of Kobanê. The next day, Afrîn and Amuda are conquered. The Rojava administration is organized from the bottom up: from local and regional councils to confederation cooperation bodies. The economy is largely based on cooperatives, although private entrepreneurship is allowed. A special feature of Rojava is the strong participation of women in revolution and struggle. The brave combat of women’s YPJ forces plays a significant part in the war against the terrorist Daesh. The Rojava Revolution has been called the Women’s Revolution.

Jin, Jiyan, Azadi! (Woman, Life, Freedom!)
Biji Berxwedan Rojava! (Long live Rojava’s resistance!)
Berxwedan Jiyane! (Resistance is life!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: