TODELLINEN AMMATTILIITTO-OHJELMA

(Julkaitu Facebookissa 14.7.2020)

Seuraavat kohdat on tarkoitettu ensiaskeliksi. Pitkän linjan tavoite on lakkauttaa valtio, kapitalismi ja palkkatyö. Tämä on luonnos. Anarkismin hengessä, osallistu ja kehitä!

– TYÖTÄ 24h VIIKOSSA. Kuuden tunnin työpäivä, neljän päivän työviikko.

– SAMA PALKKA, SAMAT EDUT. Täydellinen palkka- ja työsuhdetasa-arvo työntekijöille, työnjohtajille ja pomoille saman firman sisällä.

– SINÄ PÄÄTÄT, MILLOIN RIITTÄÄ. Vapaavalintainen eläkeikä.

– PERUSTULO KAIKILLE. Kaikille maassa oleskeleville vauvasta vaariin maksetaan tilille kyselemättä 1200 euroa kuukaudessa. Sidotaan mediaanituloon, 60 prosenttia.

– PÄTKÄTYÖT JA NOLLASOPIMUKSET LOPETETTAVA.

– KAIKKI SAMANARVOISIA. Kaikille maassa oleskeleville samat edut ja oikeudet.

– HOIVAN ULKOISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN LOPETETTAVA.

– VAPAA LIIKKUVUUS. Työvoiman vapaa liikkuvuus ilman byrokratiaa.

– SIJOITTAJIEN VOITOT HYÖTYKÄYTTÖÖN tieteelliseen ja taiteelliseen kehittämiseen.

– MIKÄ KESTÄVYYSVAJE? Puheet kestävyysvajeesta ja valtionvelasta sinne, minne ne kuuluvat: stand up -lavalle.

(Luonnos, Oulun anarkistiliitto)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: